& Karate Dojo Kuroda Yoshitaka

Fotoserie zum Stadtlauf Dresden 2014

© Fotos: Jana u. Thomas / Vereinsmitglieder