& Karate Dojo Kuroda Yoshitaka

Fotoserie Stadtlauf Dresden

© Fotos: Jana u. Thomas / Vereinsmitglieder